Byggesøknad

Vi kan hjelpe deg med byggesøknaden dersom du skulle velge å kjøpe flytebrygger hos oss. Nesten enhver nybygging eller ombygging av bryggeanlegg krever behandling hos myndighetene. Du har imidlertid krav på å kunne legge forholdene til rette for adkomst til eiendommen din fra sjøen, og de fleste nøkterne byggeprosjekter blir derfor som regel innvilget.

Det er en fordel med velvillige naboer når du skal i gang å søke – ofte vil behandlingen av søknaden gå raskere dersom naboene ikke har merknader til byggingen. Som leverandør blir vi holdt ansvarlig for ulovlig oppførte brygger og monterer av den grunn aldri uten av byggesakspapirene er i orden. Du kan selvsagt kjøpe ferdige brygger levert på vannet uten å ha byggetillatelse, men vi monterer/forankrer ikke, eller hjelper til med dette, dersom ikke formalitetene er i orden.

Det vi trenger for å søke er:

Søkerens personalia
Gårds- og bruksnr. på eiendommen
Naboliste med eiere og adresser
Situasjonskart, stemplet og datert (nyere enn tre mnd.)
Eventuell uttalelse fra Havnevesenet

Har du spørsmål?

Har du spørsmål angående våre tjenester, produkter eller annet? Legg igjen din kontaktinformasjon, så kommer vi tilbake til deg, for en uforpliktende prat!